Değerlerimiz

Kurumsal kültürümüz şirketimizin başarısı için en önemli faktördür. Traşmat ailesi olarak sürekli bir başarı için özümsediğimiz ilkeler;

1. Dürüstlük: İşlerimizi açık, güvenilir ve dürüst bir çerçevede yürütürüz. Örnek olmaya, yasalara, kurallara ve iyi iş etiğine uyumlu olmaya, insanlara ve çevreye özen göstermeye çalışırız.

2. İnsana Değer Vermek: Çalışanlarımız şirketimizin en önemli varlığıdır.

3. Kaliteye Odaklanmak: Yüksek kalite standartlarını sağlamaya hedefleriz. Çünkü Traşmat olarak en önemli sorumluluğumuz ‘insan sağlığı’dır.

4. Müşteri Odaklılık: Traşmat ailesi olarak müşterilerimizle iyi ilişkiler yürütmeye gayret göstererek her daim müşterilerimizi dinler, istek ve ihtiyaçlarını iyi analiz eder ve bu doğrultuda çözümler üretmeye çalışırız.

5. Çevreye Saygı: Yaşadığımız dünyayı bizden sonrakileri aktarılacak bir hazine olarak görür ve buna göre hareket ederiz.

6. Liderlik: Traşmat ailesi olarak çalışana ve performansa sahip çıkar, kişisel inisiyatif almalarını sağlayarak, ilham verici ve öncü ürünler geliştirerek lider ve öncü bir firma olmaya çalışırız.

7. Güvenilirlik: Şirketimizin geleceğinin güven ilişkisinin sürekliliğine bağlı olduğunun bilincindeyiz ve iş ilişkilerimizi bu çerçevede kurarız.

8. Verimlilik: Kaynaklarımızı etkin kullanmaya, uygun maliyet, kalite ve hızda iş yapmaya, değer yaratan faaliyetlere odaklanmaya çalışırız.

9. Başarma Azmi: Tüm çalışanlarımız kazanmaya tam odaklanmış bir takımın parçası olma motivasyonuna teşvik edilir.