Misyonumuz

Müşterilerimizin yaşam standartlarını yükseltecek kaliteli ve sağlıklı ürünler üreterek müşterilerimize sınıfında en iyi hizmeti vermek temel amacımızdır.

Firmamız için en önemli çalışma kriteri sağlık ve uluslararası standartlara taşıdığımız kalite iken, en önemli başarı kriterimiz ise müşterilerimizin memnuniyeti olmuştur.

Huzurlu ve eşit bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir, personel motivasyonunu sağlar ve bunu arttırıcı faaliyetlerde bulunuruz.

Traşmat ailesi olarak toplumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü ile çalışma barışını sağlayarak, tüketici ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde tutan insan haklarına saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

Yaptığı işin sorumluluğunun bilincinde olarak tüketici haklarına saygı duyan, çevreye duyarlı, nitelikli ve vizyoner bir çalışan kadrosu ile yenilikçi, kendini sürekli geliştiren, müşterilerinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hareket eden kurumsal bir firma olmaya özen gösteririz.

Müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve hissedarlarımızı her zaman memnun etmeyi ve onların yüzünü güldürmeyi hedefleriz. Çalışanlarımızın, toplumumuzun ve tüketicilerimizin sağlığına itibar ederiz ve güven uyandırırız.

Açıklık ve dürüstlük ilkesi çerçevesinde işlerimizi yürütürüz.